Bildirili katılım için son başvuru tarihi: 15 Nisan 2022

Kabul edilen sunum ve posterlerin açıklanma tarihi: 20 Nisan 2022

ÖĞRENCİ SÖZLÜ SUNUMLARIYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME

 • Sözlü sunumu, projenin sahibi ya da sahiplerinden yalnızca birisi yapacaktır.

 • Sözlü sunum başvuruları bildirili katılım başvurusu sırasında sözlü sunum şıkkının seçilmesi ve çalışma özetinin sisteme yüklenmesi ile yapılacaktır.

 • Sisteme yüklediğiniz çalışma özeti dosyasının adı, sunum yapacak kişinin adı ve sunum başlığını içermelidir ve 350 kelimeyi geçmemelidir.

 • Tüm başvurularda ve tüm sunumlarda çalışmanın danışman hocasının adının belirtilmesi gerekmektedir.

 • Başvurunun kabul edilmesi halinde sunum, bildirili katılım kaydını yapan öğrenci tarafından yapılacaktır.

 • Sunum dili Türkçe veya İngilizcedir.

 • Sözlü sunum süresi 10 dakikadır.

 • Sunumlar sonunda soru-cevap için 2 dakika ayrılacaktır.

 • Sunum için Microsoft Powerpoint, Prezi vb. programlar kullanılabilir.

 • Kongremize daha önce bir başka kongrede sunulan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

 • Kongremize genel tıp alanında yapılan retrospektif ve prospektif özgün araştırmalar/çalışmalar kabul edilecektir, derleme çalışmalar kabul edilmeyecektir. Aşağıda belirtilmiş olan kongre ana temalarındaki başvurulara öncelik verilecektir:

          1. Kongrenin Ana Temaları

               a. Kalp ve Damar Cerrahisinde Minimal İnvaziv Cerrahi

               b. Genel Cerrahide Minimal İnvaziv Cerrahi

               c. Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi

               d. Kadın Hastalıkları ve Doğumda Minimal İnvaziv Cerrahi

          2. Yukarıdaki Dört Alan Dışındaki Minimal İnvaziv Cerrahi

          3. Cerrahi Alanlardaki Araştırmalar

          4. Diğer Araştırmalar

 

Sözlü sunum özetlerinin değerlendirilmesi kongre bilimsel ekibi tarafından belirlenmiş iki farklı akademisyen tarafından, sunum sahibi öğrencilerin adları ve okulları gizlenerek, belirli bir değerlendirme formuna göre yapılacaktır. Bu değerlendirme formuna göre en yüksek puanı alan 8 sözlü sunum, kongremizde sunulmak üzere seçilecektir. Sunumlar sırasında, öğrencilerin sunum şekilleri ve sunuma hakimiyetleri üzerinden bir değerlendirme yapılacak ve bir puan verilecek, bu puanlar önceki özet değerlendirme sonucuna eklenerek nihai sıralama elde edilecektir.

 

 • Sözlü sunumlar, Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Sözlü sunum sırası geldiğinde salonda mevcut halde bulunmak konuşmacının sorumluluğundadır ve sırası geçen konuşmacı sunum hakkını kaybedecektir.

 • Kabul edilen sunumların son halini kongre yönetim kuruluna en geç 1 Mayıs Pazar saat 17.00’a kadar e-posta aracılığıyla ulaştırmanız gerekmektedir.

 

POSTER SUNUMLARIYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME

 • Poster sunumunu, projenin sahibi ya da sahiplerinden en fazla 2 öğrenci yapacaktır.

 • Poster başvuruları bildirili katılım başvurusu sırasında poster sunumu şıkkının seçilmesi ve çalışma özetinin sisteme yüklenmesi ile yapılacaktır.

 • Sisteme yüklediğiniz çalışma özeti dosyasının adı posteri sunacak kişilerin adı ve poster başlığını içermelidir.

 • Başvurunun kabul edilmesi halinde sunum bildirili katılım kaydını yapan öğrenciler tarafından yapılacaktır.

 • Sunum dili Türkçe veya İngilizcedir.

 • Poster sunumlarının soru-cevap dahil 6 dakikayı aşmamasına özen gösterilmelidir.

 • Posterlerinizde üniversitenizin ve fakültenizin logolarını kullanmaya özen gösteriniz.

 • Yazı tipi boyutunu rahatlıkla okunabilecek boyutta tutunuz.

 • Kongremize genel tıp alanında yapılan özgün araştırmalar/çalışmalar kabul edilecektir, aşağıda belirtilmiş olan kongre ana temalarındaki başvurulara öncelik verilecektir:

          1. Kongrenin Ana Temaları

               a. Kalp ve Damar Cerrahisinde Minimal İnvaziv Cerrahi

               b. Genel Cerrahide Minimal İnvaziv Cerrahi

               c. Ürolojide Minimal İnvaziv Cerrahi

               d. Kadın Hastalıkları ve Doğumda Minimal İnvaziv Cerrahi

          2. Yukarıdaki Dört Alan Dışındaki Minimal İnvaziv Cerrahi

          3. Cerrahi Alanlardaki Araştırmalar

          4. Diğer Araştırmalar

 

 • Poster sunumu özetlerinin değerlendirilmesi kongre bilimsel ekibi tarafından belirlenmiş iki farklı akademisyen tarafından, sunum sahibi öğrencilerin adları ve okulları gizlenerek, belirli bir değerlendirme formuna göre yapılacaktır. Bu değerlendirme formuna göre en yüksek puanı alan 10 poster sunumu, kongremizde sunulmak üzere seçilecektir. Sunumlar sırasında, öğrencilerin sunum şekilleri ve sunuma hakimiyetleri üzerinden bir değerlendirme yapılacak ve bir puan verilecek, bu puanlar önceki özet değerlendirme sonucuna eklenerek nihai sıralama elde edilecektir.

 • Değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan sunumlara verilen ödüller, sunum yapan kişi sayısına göre değişmemektedir.

 • Poster sunumları, Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu Fuayesinde gerçekleştirilecektir. Poster sunumları sırasında salonda mevcut halde bulunmak konuşmacının sorumluluğundadır ve salonda bulunmayan konuşmacı sunum hakkını kaybedecektir.

 • Posterler boyutları 64 mb sınırını geçmeyecek şekilde, PDF formatında iletilmelidir.

 • Kabul edilen posterlerin son halini kongre yönetim kuruluna en geç 1 Mayıs Pazar saat 17.00’a kadar e-posta aracılığıyla ulaştırmanız gerekmektedir.